Contest 2019

Previous photoNext photo
Basketball and rain
by Nguyen Thanh Tu the 5/4/2020
Category : How does Basketball changes lives
Từ một đứa chỉ biết học và chơi game , từ nhỏ đã bị bạn bè ăn hiếp .Nhờ có bóng rổ mà trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn
0
46
Contest is finished!

0
46
Title:
Basketball and rain

Author:
Nguyen Thanh Tu

Category:
How does Basketball changes lives

Description:
Từ một đứa chỉ biết học và chơi game , từ nhỏ đã bị bạn bè ăn hiếp .Nhờ có bóng rổ mà trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn

Opening exhibition
on JuLY 24th 2020