Concours

Photo précédentePhoto suivante
Basketball and rain
par Nguyen Thanh Tu le 23/8/2019
Catégorie : How does Basketball changes lives
Từ một đứa chỉ biết học và chơi game , từ nhỏ đã bị bạn bè ăn hiếp .Nhờ có bóng rổ mà trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn
0
20
Titre:
Basketball and rain

Auteur:
Nguyen Thanh Tu

Category:
How does Basketball changes lives

Description:
Từ một đứa chỉ biết học và chơi game , từ nhỏ đã bị bạn bè ăn hiếp .Nhờ có bóng rổ mà trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn

Inauguration de l’exposition le 15 Juin 2019