Concours

Photo précédentePhoto suivante
Basketball and rain
par Nguyen Thanh Tu le 24/5/2019
Catégorie : How does Basketball changes lives
Từ một đứa chỉ biết học và chơi game , từ nhỏ đã bị bạn bè ăn hiếp .Nhờ có bóng rổ mà trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn
0
13
Titre:
Basketball and rain

Auteur:
Nguyen Thanh Tu

Category:
How does Basketball changes lives

Description:
Từ một đứa chỉ biết học và chơi game , từ nhỏ đã bị bạn bè ăn hiếp .Nhờ có bóng rổ mà trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn

Inauguration
de l’exposition
le 15 Juin 2019